Portal podatkowy

Co jest finansowane z naszych podatków

Podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa.

Aktualnie w Polsce wyróżnia się podatki bezpośrednie:

 1. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 2. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 3. podatek od spadków i darowizn,
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych,
 5. podatek rolny,
 6. podatek leśny,
 7. podatek od nieruchomości,
 8. podatek od środków transportowych,
 9. podatek tonażowy,
 10. podatek od wydobycia niektórych kopalin

oraz pośrednie:

 1. podatek od towarów i usług (VAT),
 2. podatek akcyzowy,
 3. podatek od gier.

Jak tłumaczy znawca z portalu https://www.pitax.pl/pity-2017/ podatki są głównym źródłem dochodów państwa i umożliwiają finansowanie jego działalności.

Płacenie podatków nie należy do przyjemności i łatwiej się je płaci mając świadomość, czemu służą, na co przeznaczane są nasze pieniądze wpłacane do wspólnej kasy państwowej. Podatnik powinien mieć świadomość, że realizacja wielu inwestycji, programów pomocowych, wypłata świadczeń z ubezpieczeń społecznych, finansowanie oświaty, obronności, opieki zdrowotnej, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i in.nie byłyby możliwe bez środków zebranych w postaci podatków.

Co znajdziemy na portalach podatkowych

Portale podatkowe oferują nie tylko programy do rozliczania deklaracji podatkowych, ale też dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Znajomość praw i obowiązków ułatwi podatnikowi wywiązywanie się ze zobowiązań wobec fiskusa oraz wskaże, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organów podatkowych.

Na portalach podatkowych podatnicy znajdą informacje podatkowe, o rodzajach podatków, prawach i obowiązkach podatników (według rodzajów daniny dla państwa), przewodniki zawierające wiele przydatnych informacji i wskazówek o systemie podatkowym oraz zasady i tryby rozliczania z fiskusem. W bazie wiedzy można wyszukać wszystkie akty prawne oraz inne dokumenty, informacje o zmianach w przepisach i ich wykładnię, wyjaśnienia i wyroki w zakresie podatków, informacje o preferencjach podatkowych, ulgach i zwolnieniach.

Znajdziemy tutaj wszelkiego rodzaju formularze, zarówno interaktywne do składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną, jak i przeznaczone do wydruku oraz wzory innych dokumentów. Podatnik, który przygotowuje rozliczenie pit, znajdzie tutaj również szczegółowe instrukcje wypełniania formularzy oraz wysyłania ich drogą elektroniczną.

Wyszukiwarki udostępniają podatnikowi:

 • wykaz izb i urzędów, dzięki której szybko znaleźć najbliższą placówkę,
 • aktualną listę organizacji pożytku publicznego uprawnionych do zbierania 1% podatku (sporządzoną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
 • interpretacje ogólne indywidualne przepisów podatkowych,
 • komunikaty prawne.

W kalendarzu podatnika z zaznaczonymi datami możemy sprawdzić ważne terminy, które obowiązują podatników i płatników.

Kalkulatory pomogą ci przy wielu obliczeniach podatkowych, między innymi podatku VAT albo wynagrodzeniach netto. Dzięki temu możesz sprawdzić i potwierdzić obliczenia, które są ci potrzebne do prawidłowego rozliczenia podatku.

Na portalach podatkowych znajdziemy programy do rozliczania pit, które pomogą wypełnić każdą deklarację podatkową zarówno do wydruku, jak i złożyć pit przez internet.

Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów mając na celu wspieranie podatników w świadomym wypełnianiu obowiązków wobec fiskusa stworzyło w 2014 roku Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów. Od 18 sierpnia 2014 r. można korzystać z części ogólnodostępnej portalu.

Część ogólnodostępna stwarza możliwość wypełniania formularzy podatkowych oraz składania deklaracji drogą elektroniczną, zawiera też informacje o aktualnych przepisach podatkowych oraz ich wykładnię, przewodniki, broszury informacyjne, wyszukiwarki, kalkulatory, kalendarz z ważnymi dla podatnika terminami.

Dostęp do swoich indywidualnych danych w systemie podatkowym jest możliwy dopiero po zalogowaniu się na swoje konto. Konto dające dostęp do własnych danych podatkowych, które znajdują się w posiadaniu administracji fiskalnej, w szczególności do danych ewidencyjnych, osobowych, adresowych, składanych obecnie i złożonych w przeszłości deklaracji, prowadzonych spraw, stanu rozliczeń i płatności podatku, może założyć tu każdy podatnik i płatnik (usługa dostępna jest od 31 grudnia 2015 roku).

Konto indywidualne na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów umożliwia podatnikom i płatnikom komunikowanie się drogą elektroniczną z administracją podatkową. Obecnie w tym miejscu może odebrać wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, wysłać korespondencję do swojego urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej oraz sprawdzić stan sprawy.

Rozliczenie PIT 2017

Do rozliczenia podatków za 2016 rok możemy korzystać z programu na Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów lub innych programów, które oferują bardziej nowoczesne i przyjazne podatnikowi rozwiązania.

Przykładem jest program PITax.pl. Łatwe podatki, z którym rozliczymy pity 2017 w kilka minut z dowolnego miejsca na świecie korzystając z połączenia internetowego nie tylko na komputerze stacjonarnym, laptopie, palmtopie, ale nawet na telefonie komórkowym.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *