Menu główne
Tunezja
Kontakt
Google
Kurorty
Hammamet
Mahdia
Monastir
Nebul
Port el Kantaoui
Sousse
Miejsca warte zobaczenia
Kartagina
El Dzem
Sidi Bu Said
Dugga
Sahara
Praktyczne porady
20 praktycznych porad
Alkohole w Tunezji
Wybór hotelu
Ramadan
Targowanie
Wspomnienia z Tunezji
Internet w Tunezji
Tunezja
Niepełnosprawni
Język
Kuchnia
Ludność
Architektura
Religia
Pogoda
Waluta
Kobiety
Filmy
Hotele w Tunezji
Hammamet
Mahdia
Monastir
Port el Kantaoui
Sousse
Nabeul
Partnerzy
Szukaj w serwisie

Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 5
statystyka
eTunezja.pl - 2009-01-02 15:44:40
W ramach "uzupe?nie?" napisali?my nieco o ?yciu kobiet w Tunezji oraz do ko?ca uzupe?nili?my baz? hoteli w Tunezji. Czekamy na sugestie z Waszej strony.
dodał: xavi1984 komentarz[4] |
Aktualizacja - 2008-12-12 12:46:18
W ostatnich dniach uzupe?nili?my baz? hoteli w kurortach Nabeul oraz Port el Kantaoui. Podalismy równie? jaka jest Waluta w Tunezji. Piszcie prosz? czego jeszcze brakuje w serwisie.
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Du?o nowo?ci - 2008-12-01 10:14:28
Du?o nowych informacji zosta?o wprowadzonych na stron?. Uzupe?nili?my baz? hoteli w Sousse. Dodali?my równie? artyku?y - Pogoda oraz opisuj?cy miasto Kibili.
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Nowa galeria - 2008-11-23 19:00:18
W ko?cu uda?o si? uzyska? nowe zdj?cia do galerii. Pochodz? one z hotelu Sultan Beach. Zapraszam do dzia?u galeria.
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Ramadan w Tunezji - 2008-11-22 18:58:44
Doda?em w?a?nie drugi praktyczny artyku?. Tym razem opisuje on Ramadan w Tunezji. Mam nadziej?, iz oka?e si? przydatny. Prosz? o opisywanie w?asnych odczu? w tym zakresie.
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Hotele w Monastirze - 2008-11-22 16:05:00
Uzupe?nili?my baz? hoteli w Monastirze. Zapraszamy wszystkich do nadsy?ania zdj?? z Tunezji!
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Hotele - 2008-11-14 14:54:33
Zako?czylismy w?a?nie uzupe?nianie bazy hoteli w Hammamet. Teraz przechodzimy do kolejnych kurortów.
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Hotele w Tunezji - 2008-10-24 11:18:12
Dodali?my kilka nowych hoteli, mianowicie Hotel Paradis Palace oraz Hotel Samira ClubHammametHotel Kuriat Palace  w MonastirzeHotel Vincci El KantaouHotel Kanta oraz Hotel Mercure Diar El Andalous w Port el KantaouiHotel Riadh PalmsHotel Hanna Beach oraz Hotel Houda BeachSousse.
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Hotele w Monastirze - 2008-10-22 11:05:30
Rozpocz?li?my proces dodawania hoteli do naszego serwisu. Na pocz?tek jest to Hotel Rosa Beach znajduj?cy si? w Monastirze. 
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Tauzar - 2008-10-18 13:02:16
Tauzar znajduje si? w ?rodokowo-zachodniej Tunezji, w oazie, w której ro?nie 200 000 palm daktylowych. Znajduje si? 200 ?róde? artezyjskich, które nawadniaj? palmowe gaje. Na prze?omie listopada oraz grudnia w mie?cie organizowany jest coroczny Mi?dzynarodowy Festiwal Oazy.
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Port el Kantaoui - 2008-10-18 12:29:35
Port el Kantaoui to kurort ulokowany w pobli?u bardziej popularnego Sousse. Dzieki bardzo du?ym inwestycjom zagranicznych przedsi?biorców, powsta? tutaj wspania?y kompleks wakacyjny z przystani? jachtow?. To co wyró?nia ten kurort to bez w?tpienia bardziej nowoczesne hotele, tutaj rzeczywi?cie si? o nie dba.
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Dugga - 2008-10-15 14:11:01
 Dugga to obszar wyró?niaj?cy si? szczególnie zachowanymi w du?ej ilo?ci staro?ytnymi ruinami rzymskimi. Od 1997 roku miasto wpisane jest na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Ca?y kompleks ruin zajmuje teren a? 65 hektarów. Czytaj wi?cej...
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Rozrywka w Tunisie - 2008-10-07 17:50:07
Tunis mimo, ?e jest stolic? to nie jest miejscem zbyt atrakcyjnym pod wzgl?dem mo?liwych rozrywek. Wszystkiego jest niestety ma?o. Czytaj wi?cej...
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
Religia - 2008-10-06 14:50:59
Religi? obowi?zuj?c? dla zdecydowej wi?kszo?ci mieszka?ców Tunezji jest ISLAM. Podstatowa ró?nica pomi?dzy innymi wiarami, a Islamem tkwi w braku "po?redników". Czytaj dalej...
dodał: xavi1984 komentarz[0] |
J?zyk w Tunezji - 2008-10-06 14:07:34
Mieszka?cy Tunezji pos?uguj? si? dwoma j?zykami. Pierwszym z nich i zarazem urz?dowym jest oczywi?cie arabski, lecz drugim, który zna wi?kszo?? mieszka?ców oraz si? nim pos?uguje to francuski.
dodał: xavi1984 komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [archiwum newsĂłw | dodaj news]

Tunis
Historia miasta
Miejsca noclegowe
Zabytki
Rozrywka
Lotniska i inne
Enfidha

Miasta
Tabarka
Kafsa
Kairuan
Tauzar
Kibili
Galeria
Hammamet
Kartagina
Monastir
Port el Kantaoui
Tunis
Sidi bu Said
Mahdia
Sousse
Najczęściej czytane
Pogoda w Tunezji Waluta Kobiety 20 praktycznych p... Sousse Hammamet Kuchnia Monastir Ramadan w Tunezji Kartagina
Ankieta
Czy w 2012 wybierasz się do Tunezji?
Jeszcze nie wiem
Tak
Wybieram inny kierunek
Nie, nie stać mnie na wyjazd

[wyniki | ankiety]
Linki
noclegi Muszyna
hotel Orlik w Krynicy Zdrój
Willa Monika w Muszynie )

© 2018 Imię Nazwisko. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by jPORTAL 2 & UserPatch